Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

VESTI

12.05.2012.

GRAD BEOGRAD dodeljuje bespovratna sredstva za  sertifikaciju i resertifikaciju firmi sa teritorije grada Beograda.

Sredstva se dodeljuju privrednim subjektima sa teritorije grada Beograda za uvođenje i  sertifikaciju, odnosno resertifikaciju međunarodnih standarda iznosu do 85% vrednosti projekta.

Bespovratna sredstva se, dodeljuju  za za uvođenje i sertifikaciju odnosno resertifikaciju sledećih međunarodnih standarda:

1.HACCP;

2.ISO 9001:2008;

3.ISO 14000.

Rok za podnošenje prijava sa pratecom dokumentacijom je 11.06.2012 godine.Više informacija možete pronaci na sajtu Grada Beograda ili kliknite OVDE.

 

10.05.2012.

 

Nacionalne agencija za regionalni razvoj dodeljuje bespovratna sredstva  za razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2012.

 

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim  preduzećima u iznosu do 50% vrednosti projekta.

Bespovratna sredstva se, između ostalog, dodeljuju  za:

- uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom; i

- edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Rok za podnošenje prijava sa pratecom dokumentacijom je 04.06.2012 godine.Više informacija možete pronaci na sajtu Nacionalne agencije ili kliknite OVDE.

 

17.04.2012.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza SIEPA dodeljuje bespovratna sredstva  za podsticanje konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede.

Sredstva se dodeljuju izvozno orijentisanim preduzećima u iznosu do 75% vrednosti projekta.

Bespovratna sredstva se, između ostalog, dodeljuju  za:

- uvodenje i sertifikaciju sistema upravljanja  (ISO 9001, ISO 14001...)

- sertifikaciju proizvoda – dokaz  o usaglašenosti (CE oznaka).

Rok za podnošenje prijava sa pratecom dokumentacijom je 18.05.2012 godine.Više informacija možete pronaci na sajtu agencije SIEPA ili kliknite OVDE.

 

01.02.2011.

Nacionalne agencija za regionalni razvoj dodeljuje bespovratna sredstva  za razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2011. godini.

 

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim  preduzećima u iznosu do 50% vrednosti projekta.

Bespovratna sredstva se dodeljuju  za:

- Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevimameđunarodnih standarda kvaliteta(standardizacija, sertifikacija, resertifikacija, znak kvaliteta);

- Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (testiranje novih proizvoda, novi dizajn proizvoda i ambalaže, izrada i implementacija specijalizovanog softvera, elektronska prezentacija i sl.);

- Edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

- Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;

- Da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

- Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

- Da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Rok za podnošenje prijava sa pratecom dokumentacijom je 28.03.2011 godine. Više informacija možete pronaci na sajtu Nacionalne agencije ili kliknite OVDE.

 

07.04.2010.

Konkurs Nacionalne agencije za regionalni razvoj

Nacionalna agencija za regionalni razvoj objavila je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2010. godinu.
Programom su obuhvaćeni projekti:

  1. - uređenja poslovanja u skladu sa zahtevima standarda kvaliteta (standardizacija, sertifikacija, resertifikacija i testiranje)
  2. - poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa, proizvoda i usluga (izrada tehničke dokumentacije, novi dizajn proizvoda i ambalaže,  izrada i implementacija specijalizovanog softvera, legalizacija softvera i sl.);
  3. - edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
  4. - unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu u okviru zaštite na radu i procenu rizika radnih mesta.

Zainteresovani poslovni subjekti mogu da konkurišu samo za jednu od ponuđenih oblasti
Mala i srednja preduzeća i preduzetnici ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 50.000,00 dinara i veći od 500.000,00 dinara.
Projekat finansira aktivnosti koje su započete u 2010. godini. Krajnji rok za završetak aktivnosti odobrenih projekata za oblasti pod rednim brojem II, III i IV je 1. septembar 2010. godine, a krajnji rok za završetak aktivnosti pod rednim brojem I je 30. novembar 2010. godine.
Krajnji rok za podnošenje zahteva je 10. maj 2010. godine.
Javni konkurs, uputstvo, obrazac prijave, izjava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektonskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u agencijama i centrima. Više informacija o ovom konkursu možete pronaći OVDE.

 

09.03.2010.

Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava od strane GRADSKE UPRAVE GRADA BEOGRADA


GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA uputila je javni poziv za finansiranje sertifikacije i resertifikacije sistema upravljanja kvalitetom i testiranja, sertifikacije i resertifikacije proizvoda u privrednim subjektima sa teritorije grada Beograda.
Maksimalni pojedinačni iznos za dodelu subvencije iznosi 500.000,00 dinara.
Pravo na dostavljanje prijava imaju privredni subjekti sa sedištem na teritoriji grada Beograda, registrovani za delatnost proizvodnje gotovih ili polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga, a sa ciljem promocije izvoza i poboljšanja konkurentnosti.
Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 05. april 2010. godine do 16h.
Konkursnu dokumentaciju, kao i uputstvo za njeno popunjavanje, možete pronaći OVDE.

 

23.12.2009.

Otvoren novi konkurs USAID-a

U okviru Programa podške agrobiznisima u Srbiji za unapređenje sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, otvoren je novi Konkurs za uvođenje i/ili sertifikaciju međunarodnih standarda u oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane.
Cilj programa je da se kroz pružanje stručne i finansijske pomoći omogući omasovljavanje i ubrzanje procesa uvođenja i sertifikacije međunarodnih standarda iz oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane u Srbiji, i na taj način poboljšanje konkurentnosti domaćih proizvoda. Sistemi čije finansiranje je obuhvaćeno ovim Projektom su: GLOBAL G.A.P., ISO 14001, ISO 22000, Organic, IFS i BRC. Trajanje Programa predviđeno je do 30.09.2010. uz mogućnost produženja.
Krajnji rok za podnošenje prijava za učešće u Programu je 01.03.2010. godine.
Više informacija o samom Programu kao i o kriterijumima za učešće i neophodnim formularima možete dobiti OVDE.

 

15.12.2009.

Uspešno završene sertifikacije u prvoj polovini decembra

U prvoj polovini decembra uspešno su završeni projekti uspostavljanja i primene sistema menadžmenta kvalitetom u organizacionim celinama gde se obavljaju delatnosti  APOTEKE VRŠAC i  APOTEKE SREMSKA MITROVICA. kao i uorganizacionim celinama kompanije PIGO d.o.o.

Sertifikaciju implementiranog sistema ISO 9001:2008 u APOTECI VRŠAC izvršilo je nemačko sertifikaciono telo TÜV SÜD Sava 09. decembra 2009. godine,  dok je APOTEKA SREMSKA MITROVICA pozitivnu ocenu za implementirani ISO 9001:2008 sistem, dobila od strane DQS-a, takođe nemačkog sertifikacionog tela. 14. decembra pozitivnom ocenom od strane Bureau Veritas ocenjen je i projekat uspostavljanja i primene sistema menadžmenta kvalitetom u PIGO D.O.O. iz Beograda.

 

15.05.2009.

Produžen rok za prijavu za AQA Club

Obaveštavamo Vas da je rok za prijavu za ovogodišnji "AQA Club - klub odabranih 2009. Palić", produžen do 20. maja 2009. godine.

 

11.05.2009.

"AQA Club - klub odabranih 2009." Palić

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo, da ćemo u periodu od 22-23. juna 2009. na jezeru Palić, po šesti put, organizovati tradicionalno okupljanje prijatelja, poslovnih partnera i saradnika AQA, poznatijeg kao "AQA Club - klub odabranih 2009."
Cilj ovogodišnjeg okupljanja jeste edukacija i diskusija na temu revizije standarda ISO 9001:2008 kao i sagledavanje trendova u sistemima menadžmetna.
Imaćete priliku da u neposrednom kontaktu sa domaćinima, stručnim timom AQA kao i ostalim gostima, razmenite stečena iskustva, ali i saznate neke nove detalje koji se tiču problematike sistema menadžmenta.
Program ovogodišnjeg AQA Club-a možete preuzeti na našoj stranici Download, a za sve dodatne informacije kontaktirati nas putem mejla (office@aqa.rs) ili na telefon 011 3290 348, 3290 349 i 3291 179.

 

07.04.2009.

Novi krug dodele bespovratnih sredstava za domaće izvoznike

Na sajtu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavljen je novi Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava koje doprinose povećanju izvoza iz Republike Srbije.
Sredstva su namenjena svim privrednim društvima koja koja se bave proizvodnjom gotovih i polugotovih proizvoda ili pružanjem usluga razvoja softvera, dizajna ili projektovanja namenjenih izvozu. Privredno društvo stiče pravo na refundaciju 50% troškova aktivnosti bez PDV-a. Prijavu je moguće izvršiti za jednu ili više aktivnosti, pri čemu je maksimalni iznos finansiranja pojedinačne aktivnosti 200.000,00 din, osim za testiranje, sertifikaciju i resertifikaciju proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom i samostalno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu. Maksimalni iznos sredstava koji se odobrava privrednom društvu iznosi 1.000.000,00 dinara.
Rok za podnošenje prijava je 27. april 2009.godine. Detaljnije informacije o ovom konkursu mogu se pronaći na sajtu Agencije.

 

11.03.2009.

Otpočinje prijava za Program podrške agrobiznisima Srbije u procesima uvođenja i/ili sertifikacije međunarodnih standarda Global G.A.P., ISO 14000 i ISO 22000

Na sajtu Agrobiznis projekat Sribja objavljen je poziv svim zainteresovanim poslovnim subjektima za uvođenje i/ili sertifikaciju Global G.A.P. sistema, sistema zaštite životne sredine ISO 14000 i sistema bezbednosti hrane ISO 22000. Za ovaj projekat USAID Agrobiznis projekat izdvojio je sumu od 500.000 dolara.
AQA d.o.o. se nalazi  na prvom mestu kvalifikovanih pružalaca konsultantskih usluga za pomenute standarde. Rok za prijavu je 15. april 2009. godine. Formular za prijavu kao i sve dodatne informacije  možete preuzeti OVDE.

 

11.03.2009.

Subvencije za uvođenje sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Sekretarijat za privredu grada objavio je 10.03.2009. godine  na sajtu grada Beograda vest da otpočinje sa programom finansiranja implementacije i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane (HACCP sistema).
Iznos sredstava koji se dodeljuje po preduzetniku je do 500.000,00 dinara. Svi zainteresovani, bilo kao samostalan sistem ili integrisan sa sistemom upravljanja kvalitetom SRPS ISO 9001mogu dostaviti dokumentaciju do 10.04.2009. godine. Obrazac Prijave i Uputstvo za podnosioce prijava možete preuzeti OVDE  ili na našoj stranici download, kao i u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5.

 

11.03.2009. Otvoren je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, poslovnih inkubatora i klastera za 2009. godinu

Dana 04.03.2009. godine, na sajtu Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, objavljen je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške razvoju konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, poslovnih inkubatora i klastera za 2009. godinu. Jedna od oblasti finansiranja jeste i UVOĐENJE NOVIH SISTEMA KVALITETA, STANDARDIZACIJE, SERTIFIKACIJE, RESERTIFIKACIJE MENADŽMENT INFORMACIONIH SISTEMA.

Poslovni subjekti ostvaruju pravo na povraćaj 50% troškova odobrenog projekta, pri čemu vrednost projekta ne može  biti manja od 50.000,00 dinara, niti veća od 600.000,00 dinara. Projekat finansiranja obuhvata projekte započete u 2009. godini a čiji je rok za završetak 30. novembar 2009. godine.
Kranji rok za podošenje zahteva je 06. april 2009.godine.
Detaljne informacije o Konkursu možete pogledati i na sajtu Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.
Obrazac za prijavu kao i svu neophodnu dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta, stranice download.

 

27.02.2009.

Obrazac Zahteva za ponudu dostupan i na sajtu AQA

Od danas, obrazac Zahteva za ponudu možete preuzeti i sa našeg sajta, stranice download. Popunjeni obrazac pošaljite na našu e-mail adresu i u roku od 3 dana dobićete odgovor sa konkretnom ponudom. Više informacija o uslugama koje Vam nudimo, potražite na stranici Usluge.

 

26.12.2008

Realizovan kurs za HACCP

Uspešno završen kurs «Šta je HACCP i kako ga primeniti?» Svi polaznici su osposobljeni za zvanje «Odgovorno lice za sprovođenje dobre proizvođačke i higijenske prakse i primenu HACCP sistema». O planovima i datumom sledećeg kursa bićete blagovremeno obavešteni.

 

MISLI POZNATIH

Jedino mesto u kojem 'uspeh' dolazi pre 'zalaganja' je rečnik.

Vidal Sasun

Šta vredi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu

Kipling

 

Zadovoljstvo korisnika (21.12.2009)


«Poštovani G-dine Vitezović, G-đice Veselinović,

Želim vam se još jednom zahvaliti za svu pomoć i trud oko implementacije standarda ISO 9001: 2008 koju ste nam nesebično pružili prethodnih meseci.
Pre započinjanja uvođenja standarda ISO možda smo i imali malu dilemu na temu izbora firme sa kojom bi taj posao započeli i obavili, prevagnuo je stari kontakt i poznanstvo od ranije.
Sada sa sigurnošću možemo reći da smo napravili najbolji izbor.
Verujemo da već jeste lider u svom poslu u Srbiji, barem sudeći po rezultatima aktivnosti provedenih u našoj firmi. Ukoliko možda to još niste ubeđeni smo da ćete sa ovakvim radom uskoro biti a sigurni smo da to i zaslužujete.
Hvala još jednom i puno uspeha u poslu.»

Food Processing Systems
 P I G O


TEKOMS d.o.o.