Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

USLUGE

Poslovna filozofija koja se zasniva na kvalitetu i sistemu upravljanja, začeta je još dvadesetih godina ovog veka u SAD, u laboratorijama telefonske kompanije BEL, ali je svoj pravi procvat doživela tek pedesetih godina u Japanu, gde je program masovnog obrazovanja i obuke za upravljanje kvalitetom odigrao ključnu ulogu u promeni strukture mišljenja u japanskoj industriji, omogućivši joj da postane najmoćnija na svetu.

Danas nema više niti jedne ozbiljne firme  u oblasti proizvodnje ili usluga, koja ne posluje u skladu sa međunarodnim standardima sistema menadžmenta, težeći idealu koji su japanske firme vec uspele da ostvare.

AQA vam nudi visok nivo pružanja stručne pomoći kod uspostavljanja, primene, održavanja i stalnog poboljšavanja pojedinačnih i/ili integrisanih sistema menadžmenta, u svim oblastima i za sve generičke proizvode, hardver, softver, procesnu proizvodnju i usluge:

SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM - ISO 9001

Šta je Sistem Menadžmenta Kvalitetom (QMS)?
QMS, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 9001 je način na koji Vaša organizacija upravlja i kontroliše one poslovne aktivnostikoje se odnose na kvalitet
QMS sadrži organizacionu strukturu Vaše organizacije uključujući planiranje, procese, resurse i dokumentaciju koju koristite za ostvarivanje ciljeva kvaliteta da bi obezbedili poboljšavanje svojih proizvoda/usluga i ispunili zahteve svojih klijenata.

Zašto je Vam je potreban QMS?
- Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i posebno potencijalnih klijenata.
- Poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti.
- Veće usmerenje na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata.
- Postizanje i održavanje stabilnog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahteva i izraženih potreba klijenata.
- Povećanje zadovoljstva klijenata.
- Potvrđivanje da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava
- Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udela na postojećem tržištu.
- Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tela, po Vašem izboru.
- Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na licitacijama.
- QMS ISO 9001 je primenjen u više od 540.000 organizacija u 160 zemalja sveta.

Kako uspostaviti QMS?
- Planirajte - Utvrdite ciljeve i uspostavite procese potrebne za dobijanje rezultata, u skladu sa zahtevima klijenata i politikom preduzeća.
- Uradite: Primenite procese.
- Merite i vrednujte: Pratite i merite procese i proizvod/uslugu, poredeći ih sa politikom, ciljevima i zahtevima za proizvod/uslugu i izveštavajte o rezultatima.
- Delujte:Preduzmite akcije za stalno poboljšavanjeperformansi procesa.

Šta možete da očekujete od nas?
- Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja QMS u Vašem preduzeću.
- Naše konsultantske usluge uključuju:
- Utvrđivanje aktivnosti koje je neophodno držati pod kontrolom u okviru sistema menadžmenta kvalitetom;
- Izradu dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom;
- Izdavanje dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom za korišćenje;
- Obuku svih zaposlenih u preduzeću za primenu dokumentacije QMS
- Obuka za interne provere QMS;
- Interne provere QMS;

Pripreme za sertifikaciju ISO 9001:2000 i prisustvo u toku sertifikacije.

 

SISTEMI UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE - ISO 14001:2004

Šta je Sistem Upravljanja Zaštitom Životne Sredine (EMS)?
- EMS, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:2004, je način na koji Vaše preduzeće jasno pokazuje svoj učinak u zaštiti životne sredine putem kontrole uticaja svojih aktivnosti, proizvoda ili usluga na životnu sredinu, a u skladu sa svojom politikom i ciljevima zaštite životne sredine.
- EMSomogućava da Vaše preduzeće ustanovi i oceni efikasnost postupaka za utvrđivanje politike i ciljeva zaštite životne sredine, da postigne usaglašenost sa njima i da drugima pokaže tu usaglašenost.
- EMSpomaže Vašoj organizaciji da stekne poverenje zainteresovanih strana da je rukovodstvo obavezno da ispunjava zahteve iz politike zaštite životne sredine i ostvaruje opšte i posebne ciljeve zaštite životne sredine; da je naglasak više na preventivnim nego na korektivnim merama; da možete da pružite dokaze o osnovanoj predostrožnosti i o usaglašenosti sa zakonskim propisima i da koncepcija EMSuključuje proces stalnog poboljšavanja.
Zašto je Vam je potreban EMS?
- Sticanje poverenja korisnika/kupaca da postoji obaveza upravljanja zaštitom životne sredine koja se može prikazati.
- Održavanje dobrih odnosa sa javnostima i društvenom zajednicom.
- Zadovoljavanje kriterijuma investitora i uspešniji pristup kapitalu.
- Zaključivanje osiguranja uz povoljnije uslove i podnošljive troškove.
- Povećanje ugleda i udela na tržištu (posebno inostranom).
- Zadovoljavanje kriterijuma za sertifikaciju.
- Poboljšavanje upravljanja troškovima.
- Smanjenje broja nezgoda za koje se snosi odgovornost.
- Pokazivanje osnovne predostrožnosti.
- Ušteda ulaznog materijala i energije.
- Olakšavanje dobijanja dozvola i ovlašćenja.
- Podsticanje razvoja i zajedničkog korišćenja rešenja u oblasti zaštite životne sredine.
- Poboljšavanje odnosa između delatnosti (industrije, pružanja usluga) i vlade.
Kako uspostaviti EMS?
-  Planirajte
Utvrdite svoju politiku zaštite životne sredine i obaveze u svom EMS i izradite plan za njihovoostvarivanje.
-  Uradite:
Obezbedite uslove i pomoćne mehanizme potrebne za ostvarivanje svoje politike zaštite životne sredine, opštih i posebnih ciljeva, uz primenu odgovarajućih dokumenata ISO 9001:2000
-  Merite i vrednujte:
Pratite, merite i vrednujte svoj učinak zaštite životne sredine.
-  Delujte:
Preispitujte i stalno poboljšavajte svoj sistem upravljanja zaštitom životne sredine radi poboljšavanja ukupnog učinka zaštite životne sredine
Šta možete da očekujete od nas?
Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja EMS u Vašem preduzeću.
Naše konsultantske usluge uključuju:
- Identifikovanje aspekata životne sredine i vrednovanje njihovog uticaja na životnu sredinu; utvrđivanje zakonskih i drugih zahteva kojima Vaše preduzeće podleže; razvijanje internih kriterijuma učinka životne sredine; izrada programa upravljanja zaštitom životne sredine;
- Izradu dokumentacije EMS (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom);
- Izdavanje dokumentacije EMS za korišćenje;
- Obuku svih zaposlenih za primenu dokumentacije EMS
- Obuka za interne provere EMS (nezavisno ili integrisano sa SMK);
- Interne provere EMS;
- Pripreme za sertifikaciju ISO 14001:2004 i prisustvo u toku sertifikacije.

 

SISTEM UPRAVLJANJA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOŠĆU NA RADU - OHSAS 18001:2007

Šta je Sistem Upravljanja Zaštitom Zdravlja i Bezbednošću na Radu (OHSAS)?
- OHSAS, usaglašen sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007, je način na koji Vaše preduzeće jasno pokazuje da upravlja rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih, lica koja su prisutna po ugovoru i posetilaca.
- OHSAS uključuje organizacionu strukturu, aktivnosti planiranja, odgovornosti, praksu, procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu Vašeg preduzeća.
- OHSAS pomaže Vašem preduzeću da stekne poverenje zainteresovanih strana da je rukovodstvo obavezno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu; da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama; da možete da pružite dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja.
Zašto je Vam je potreban OHSAS?
- Sticanje poverenja korisnika/kupaca da postoji obaveza upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koja se može prikazati (zahtev korisnika, ugovora).
- Eliminisanje ili svođenje na minimum rizika za zaposlene i druge zainteresovane strane.
- Omogućavanje pouzdanog i poverljivog dijaloga sa zakonodavcem i inspekcijskim službama.
- Stvaranje poverenja i izgradnja imidža organizacije kroz dostupnost informacija i otvorene razgovore sa zaposlenima i prilikom zapošljavanja novih radnika.
- Omogućavanje integrisanog pristupa za različite sisteme menadžmenta (kompatibilan je sa ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004).
- Demonstriranje profesionalnih garancija koje omogućavaju zaključivanje osiguranja uz povoljnije uslove i podnošljive troškove i povećanje ugleda i udela na tržištu (posebno inostranom).
- Zadovoljavanje kriterijuma za sertifikaciju.
- Poboljšavanje upravljanja troškovima.
- Smanjenje broja nezgoda i povreda na radu.
- Prikazivanje profesionalnosti u reakcijama na pritiske akcionara, zaposlenih ili društvene zajednice.
Kako uspostaviti OHSAS?
- Planirajte:
Utvrdite svoju politiku zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i obaveze u svom OHSAS-u i izradite plan za njihovo ostvarivanje.
- Uradite:
Obezbedite uslove i pomoćne mehanizme potrebne za ostvarivanje svoje politike zaštite zdravljai bezbednosti na radu, opštih i posebnih ciljeva, uz primenu odgovarajućih dokumenata ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004.
- Merite i vrednujte:
Pratite, merite i vrednujte ostvarene rezultate na eliminisanju ili smanjivanju na najmanju meru svih rizika za zdravlje i bezbednost zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana.
- Delujte:
Preispitujte i stalno poboljšavajte svoj sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na raduradi poboljšavanja ukupnih performansi organizacije
Šta možete da očekujete od nas?
Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja OHSAS-a u Vašem preduzeću.
Naše konsultantske usluge uključuju:
- identifikovanje opasnosti, ocenjivanje rizika i upravljanje rizicima; utvrđivanje zakonskih i drugih zahteva kojima Vaše preduzeće podleže; izrada programa upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
- Izradu dokumentacije OHSAS-a (nezavisno ili integrisano sa dokumentacijom sistema menadžmenta kvalitetom i sistemom upravljanja zaštitom životne sredine);
- Izdavanje dokumentacije OHSAS-a za korišćenje;
- Obuku svih zaposlenih za primenu dokumentacije OHSAS-a
- Obuka za interne provere OHSAS-a (nezavisno ili integrisano sa QMS i EMS);
- Interne provere OHSAS-a;
- Pripreme za sertifikaciju OHSAS 18001:1999 i prisustvo u toku sertifikacije.

 

SISTEM  MENADŽMENTA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA ISO 27001

Šta je Sistem  menadžmenta sigurnošću informacija

ISO 27001 se odnosi ns Sistem  menadžmenta sigurnošću informacija. Cilj ovog sistema je da osigura sve neophodne kontrole u vezi sa strogo poverljivim i za pristup ograničenim informacijama, u cilju zaštite informacija i podataka svih zainteresovanih strana. Zainteresovane strane kojima je ovaj Sistem menadžmenta upućen mogu biti klijenti, organizacije i kompanije, zaposleni, saradnici ali i društvo u širem smislu.
Implementacijom Sistema menadžmenta sigurnošću informacija ISO 27001 dokazujete vašim klijentima vašu odgovornost za bezbednost i zaštitu informacija. Kada govorimo o zaštiti informacija onda govorimo da se one štite od svih i na svim nivoima vaše organizacije.

Kako bi informacioni sistem bio zaštićen na pravi način, potrebno je uspešno uskladiti, implementirati i nadzirati sve potrebne mere zaštite. 

Sistem menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS - Information Security Management System) predstavlja sistemski pristup upravljanju poverljivim i osetljivim informacija radi njihove zaštite.

  

Zašto je Vam je potreban ISMS?

- Sticanje poverenja korisnika/kupaca, zaposlenih, saradnika da da su njihove informacije i podaci maksimalno bezbedni

- Poboljšavanje poslovne sposobnosti i produktivnosti.

- Smanjenje rizika a samim tim i rashoda

- Poboljšavanje upravljanja troškovima.

- Pokazivanje osnovne predostrožnosti.

- Bolje tržišne mogućnosti.

 

Kako uspostaviti ISMS?

Planirajte: Uspostavite ISMS politiku, ciljeve, procese i procedure koje se odnose na upravljanje rizikom i poboljšavanje sigurnosti informacija radi isporuke rezultata u saglasnosti sa sveukupnim politikama i ciljevima organizacije.

Uradite: Implementirajte i izvršavajte politiku ISMS, kontrole, procese i procedure

Merite i vrednujte: Proverite i, gde je to primenjivo , merite performanse procesa naspram politike ISMS, ciljeva i praktičnog iskustva i izveštavajte rukovodstvo o rezultatima radi preispitivanja.

Delujte: Preduzmite korektivne i preventivne mere, zasnovane na rezultatima internih provera ISMS i preispitivanja od strane rukovodstva ili drugih relevantnih informacija, radi postizanja stalnih poboljšavanja.

 

Šta možete da očekujete od nas?

Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja ISMS u Vašem preduzeću.Naše konsultantske usluge uključuju:

- definisanje  predmeta i područja primene (granica) sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS);

- definisanje organizacione strukture za realizaciju Projekta;

- definisanje (proširivanje postojećih) pravila za izradu dokumenata sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS);

- obuka za izradu dokumenata sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS);  

- definisanje politike sigurnosti organizacije;

- izrada poslovnika sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS), odnosno proširenje poslovnika sistema menadžmenta kvalitetom (u cilju uspostavljanja integrisanog sistema);

- utvrđivanje kritičnih aktivnosti, izrada procedura i radne dokumentacije sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS), primenom informatičke infrastrukture sa kojom raspolažete.

- obuka za primenu dokumentacije sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS);.

- primena dokumentacije sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS);

- obuka za interne provere sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS);

- sprovođenje interne provere sistema menadžmenta sigurnošću informacija (ISMS).

 

SISTEMI MENADŽMENTA KVALITETOM LABORATORIJE - ISO/IEC 17025:2005

Šta je Sistem Menadžmenta Kvalitetom Laboratorije?
- Sistem Menadžmenta Kvalitetom Laboratorije, usaglašen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2005 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, namenjen je laboratorijama prve, druge i treće strane, kao i laboratorijama u kojima su ispitivanja i/ili etaloniranja deo kontrolisanja i sertifikacije proizvoda.
- Sistem Menadžmenta Kvalitetom Laboratorije sadrži organizacionu strukturu Vaših laboratorija, uključujući planiranje, procese, administrativne i tehničke operacije, resurse i dokumentaciju koji koriste korisnicima usluge laboratorija, organima uprave koji donose propise i akreditacionim telima za potvrđivanje ili priznavanje kompetentnosti laboratorije.
Zašto je Vam je potreban QMS?
- Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog poverenja kod poznatih i posebno potencijalnih klijenata.
- Porast potreba za korišćenjem sistema menadžmenta.
- Prihvatanje razultata ispitivanja i etaloniranja između država.
- Olakšavanje saradnje između laboratorija i drugih tela pri razmeni informacija i iskustava.
- Povećanje zadovoljstva klijenata.
- Olakšavanje saradnje pri harmonizovanju standarda i procedura.
- Onemogućavanje kompromitujućeg uticaja na usklađenost laboratorije sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2005.
- Prikazivanje nepristrasnosti, eliminisanje uticaja (komercijalni, finansijski i ostali pritisci) na tehničko odlučivanje i stvaranje uslova za poverenje u samostalnost odlučivanja i integritet u vezi sa aktivnostima ispitivanja ili etaloniranja.
- Dobijanje Rešenja o akreditaciji od strane akreditacionog tela, po Vašem izboru.
Kako uspostaviti QMS?
- Planirajte:
Utvrdite politiku, sisteme, programe, procedure i uputstva u skladu sa područjem delatnosti i u meri neophodnoj za obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja i/ili etaloniranja
- Uradite:
Primenite zahteve koji se odnose na menadžment, tehničke zahteve i procese.
- Merite i vrednujte:
Pratite i merite procese ispitivanja i/ili etaloniranja, poredeći ih sa politikom, ciljevima i zahtevima i izveštavajte o rezultatima.
- Delujte:.
Preduzmite akcije za stalno poboljšavanjeperformansi procesa
Šta možete da očekujete od nas?
Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja Sistema Menadžmenta Kvalitetom Laboratorije. Naše konsultantske usluge uključuju pružanje stručne pomoći pri obavljanju sledećih aktivnosti:
1. definisanje obima, odnosno opsega akreditovanja, što podrazumeva precizno definisanje oblasti ispitivanja, tipova ispitivanja i metoda ispitivanja i postupaka koji se primenjuju;
2. propisivanje detalja kojima se prezentira i dokazuje nezavisnost, nepristrasnost i integritet laboratorije;
3. definisanje mikroorganizacione strukture laboratorije i načina upravljanja;
4. definisanje sistema kvaliteta laboratorije;
5. definisanje zahteva za osoblje koje radi u laboratoriji (stručna sprema, radno iskustvo, tehničko znanje, stručna usavršavanja, napredovanja u službi i sl.);
6. definisanje potrebnih uslova za prostorije za smeštaj laboratorijske opreme i ostalih uslova radne sredine, u cilju sprečavanja uticaja na rezultate merenja i ispitivanja;
7. definisanje celokupne potrebne opreme i referentnih materijala za ispitivanja obuhvaćena obimom akreditovanja;
8. precizno definisanje metoda i postupaka ispitivanja, sa posebnim naglaskom na obezbeđenje objektivnosti rezultata i eliminisanje vrednosti koje nisu upotrebljive (pozivanje na definisane primenljive metode, standardne metode i nestandardne dokumentovane metode);
9. definisanje sistema za postupanje sa uzorcima za ispitivanje (utvrđivanje stanja uzoraka pri prijemu, identifikacija uzoraka, tajnost podataka o korisniku usluge, postupak prijema i skladištenja uzoraka, zadržavanje uzoraka, raspolaganje uzorcima i sl.);
10. definisanje i održavanje sistema zapisivanja podataka usaglašenog sa zakonskim propisima i obimom akreditovanja (propisati detalje vezane za: beleške, zapažanja, proračune, obim i sadržaj izveštaja, način i vreme čuvanja izveštaja i sl.);
11. definisanje sistema podugovaranja koji se odnosi na delove ispitivanja ili korišćenje opreme druge laboratorije (uz prikazivanje kompetentnosti, utvrđivanje detalja sa korisnikom usluge i definisanje detalja izveštavanja);
12. definisanje načina rešavanja prigovora i žalbi (prijem prigovora i žalbi, evidentiranje i rešavanje prigovora i žalbi, način komuniciranja sa podnosiocem prigovora ili žalbe, korektivne mere, zapisi o prigovorima i žalbama i sl.);
13. definisanje načina saradnje laboratorije sa drugim institucijama u cilju provera stručnosti u radu, primene i provere metoda, razmene iskustava, upoređivanja ispitivanja, rada na izdavanju i održavanju tehničkih standarda i sl.;
14. definisanje načina pridržavanja profesionalne tajne i poverljivosti podataka.

 

SISTEM ANALIZE RIZIKA I UPRAVLJANJE PROCESIMA U KRITIČNIM KONTROLNIM TAČKAMA - (HACCP SISTEM)

Šta je HACCP sistem?
- HACCP sistem (Hazard Analysis and Critical Control Points) je sistemska metoda, zasnovana na sedam principa (Codex Alimentarius), kojom se utvrđuju, ocenjuju i nadziru faktori rizika u proizvodnji, preradi i prometu životnih namirnica.
- HACCP sistem predstavlja niz uzastopnih aktivnosti kojima se, na osnovu analize rizika i preventivnih mera, obezbeđuje proizvodnja zdravstveno ispravnih i higijenski odgovarajućih prehrambenih proizvoda visogog nivoa kvaliteta.
Zašto je Vam je potreban HACCP sistem?
- Sticanje i/ili učvršćivanje poverenja u bezbednost korišćenja proizvoda, u roku trajanja proizvoda, kod poznatih i, posebno, kod potencijalnih klijenata.
- Sprečavanje odstupanja na proizvodima u toku samog procesa proizvodnja (za razliku od utvrđivanja odstupanja na gotovom proizvodu).
- Minimiziranje opasnosti i rizika vezanih za bezbednost prehrambenih proizvoda.
- Alat menadžmenta za zaštitu prehrambenih proizvoda od mikrobiološke, hemijske ili fizičke kontaminacije, u toku procesa proizvodnje i tokom lanca isporuke (u roku trajanja).
- Propisi i zakonodavne organizacije zahtevaju ili preporučuju njegovu primenu.
- Međunarodno prepoznatljiv pristup.
- Kupci ga zahtevaju i očekuju bezbedno konzumiranje prehrambenih proizvoda.
- HACCP sistem omogućava proizvođaču samopouzdanje, sigurnost i zaštitu.
- Može se proveravati (audit) i verifikovati.
- Obezbeđuje evidencije koje se mogu koristiti u sudskim sporovima.
Kako uspostavti HACCP Sistem?
- Planirajte
Utvrdite zahteve za kvalitet (zahtevi korisnika) i bezbednost (zakonski propisi) korišćenjaproizvoda
- Uradite:
Primenite 12 koraka, uključujući 7 principa:
1. Uspostavljanje HACCP tima
2. Detaljno opisivanje proizvoda
3. Identifikovanje moguće namene proizvoda
4. Izrada detaljnog dijagrama toka procesa proizvodnje
5. Provera dijagrama toka procesa proizvodnje na licu mesta
6. Sačinjavanje liste svih mogućih opasnosti/sprovođenje analize rizika/definisanje   kontrolnih merenja – Princip 1
7. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka (KKT) – Princip 2
8. Uspostavljanje kritičnih granica za svaku kritičnu kontrolnu tačku (KKT) – Princip 3
9. Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku kritičnu kontrolnu tačku (KKT) – Princip 4
10. Uspostavljanje korektivnih mera svako odstupanje koje se može pojaviti – Princip 5
11. Uspostavljanje verifikacionih procedura – Princip 6
12. Definisanje načina prikupljanja i čuvanja zapisa i dokumentacije – Princip 7
- Merite i vrednujte:
Pratite i merite procese i proizvode, poredite ih sa politikom, ciljevima i zahtevima za proizvod i analizirajte rezultate
- Delujte:
Preduzmite akcije za stalno poboljšavanjeperformansi HACCP sistema
Šta možete da očekujete od nas?
Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja i primene HACCP sistema u Vašem preduzeću.
Naše konsultantske usluge uključuju:
- definisanje područja primene (proizvodnja proizvoda, od nabavke sirovina, pomoćnih materijala i ambalaže do isporuke gotovih proizvoda) i svrhe (obezbeđenje zdravstveno ispravnih, higijenski odgovarajućih i kvalitetnih proizvoda) HACCP sistema;
- upravljanje razvojem i primenom HACCP sistema;
- koordinaciju rada HACCP tima;
- utvrđivanje ispunjavanja zahteva zakonskih propisa, kodeksa, pravilnika, direktiva itd.;
- izradu dokumenata HACCP sistema sa članovima tima;
- obuka za primenu dokumenata;
- definisanje načina utvrđivanje efektivnosti HACCP sistema i izveštavanja najvišeg rukovodstva;
- definisanje načina održavanje zapisa i celokupne dokumentacije HACCP sistema;
- obuka za interne provere i preispitivanje HACCP sistema;
- priprema za sertifikaciju i pomoć tokom sertifikacije HACCP sistema.

 

GLOBAL G.A.P - Sistem menadžmenta

Šta je GLOBAL G.A.P.?
-  GLOBAL G.A.P. je sistem menadžmenta u agraru, u primarnoj komercijalnoj proizvodnji hrane namenjene tržištu, kojim se uvodi u praksu i obezbeđuje potvrda dosledne primene Dobre Prakse u Agraru čime se ostvaruje bezbednost agrarnih proizvoda za ljudsko konzumiranje.
-  GLOBAL G.A.P. je serija normativnih dokumenata/ standarda koji su opšte prihvaćeni i omogućavaju međunarodno priznatu sertifikaciju Dobre Prakse u Agrarnoj proizvodnji (G.A.P. – Good Agricultural Practices).
- GLOBAL G.A.P. dokumenta izradila je Evropska asocijacija distributera i maloprodavaca (Euro-Retailer Produce Working Group - EUREP).
- U skladu sa GLOBAL G.A.P. ’’protocolom’’ sertifikaciju je moguće obaviti prema jednom od sledećih četiri modela:
Opcija 1: pojedinačna sertifikacija poljoprivrednog proizvođača koji je uveo GLOBAL G.A.P. sistem menadžmenta,
Opcija 2: grupna sertifikacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (’’PMO’’ ili druga kooperativa ili zadruga) koji su uveli GLOBAL G.A.P. sistem menadžmenta,
Opcija 3: pojedinačna sertifikacija poljoprivrednog proizvođača koji je uveo neki drugi sistem menadžmenta kompatabilan sa GLOBAL G.A.P.,
Opcija 4: grupna sertifikacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (’’PMO’’ ili druga kooperativa ili zadruga) koji su uveli neki drugi sistem menadžmenta kompatabilan sa GLOBAL G.A.P.
Zašto je Vam je potreban GLOBAL G.A.P.?
- Sticanje i/ili učvršćivanje poverenja u u viši nivo bezbednosti agrarnih proizvoda, u roku trajanja proizvoda, kod poznatih i, posebno, kod potencijalnih klijenata.
- Obezbeđenje potvrde da su ispunjeni svi zahtevi vezani za bezbednost agrarnih proizvoda sadržani u regulativi koja je važeća u međunarodnim okvirima, zemlji porekla i na tržištu gde je proizvod plasiran,
- Distributeri i učesnici u maloprodaji zahtevaju GLOBAL G.A.P. radi zaštite svojih klijenata,
- Kupci i konzumenti se pribojavaju zdravstveno neispravne hrane (BSE, ’’lude krave’’; preterana upotreba pesticida; GM hrana; neadekvatna higijena u manipulaciji; itd) i zahtevaju potvrdu ispravnog procesa uzgoja/ proizvodnje agrarnih proizvoda,
- Mnoga tržišta, distributivni lanci, supermarketi i prodavci na malo primenu i sertifikat GLOBAL G.A.P. ističu kao preduslov bilo kakve poslovne saradnje; otkupa i daljeg plasmana agrarnih proizvoda,
- Međunarodno prepoznatljiv pristup.
-  GLOBAL G.A.P. omogućava proizvođaču samopouzdanje, sigurnost i zaštitu.
- Može se proveravati (audit) i verifikovati.
- Obezbeđuje evidencije koje se mogu koristiti u sudskim sporovima.
Kako uspostavti GLOBALGAP Sistem?
-    Planirajte
Utvrdite područje primene, referentna normativna dokumenta i opciju GLOBAL G.A.P. sertifikacije;zahteve za kvalitet (zahtevi korisnika) i bezbednost (zakonski propisi) poljoprivrednog proizvoda
-    Uradite:
Obezbedite uslove, izradite dokumentaciju i primenite praksu uz vođenje svih zapisa u skladu sa zahtevima odgovarajućih normativnih GLOBAL G.A.P. dokumenata
-    Merite i vrednujte:
Pratite i merite procese, proizvode i GLOBAL G.A.P. praksu u skladu sa izabranom opcijomsertifikacije i poredite ih sa politikom, ciljevima i zahtevima za proizvod i analizirajte rezultate.
-    Delujte:
Preduzmite akcije za stalno poboljšavanjeperformansi GLOBAL G.A.P. sistema.
Šta možete da očekujete od nas?
Da Vam pružimo stručnu konsultantsku pomoć kod uvođenja i primene GLOBAL G.A.P. sistema u Vašem preduzeću.
Naše konsultantske usluge uključuju:
- definisanje područja primene (proizvodnja proizvoda, od nabavke semena, rasada, itd, sirovina, repro i pomoćnih materijala i ambalaže do isporuke poljoprivrednih proizvoda) i svrhe (obezbeđenje zdravstveno ispravnih, higijenski odgovarajućih i kvalitetnih proizvoda) GLOBAL G.A.P. sistema;
- upravljanje razvojem i primenom GLOBAL G.A.P. sistema;
- koordinaciju rada na uvođenju GLOBAL G.A.P. sistema;
- utvrđivanje ispunjavanja zahteva zakonskih propisa, kodeksa, pravilnika, direktiva itd.;
- izradu dokumenata GLOBAL G.A.P. sistema sa članovima tima;
- obuka za primenu dokumenata;
- definisanje načina održavanje zapisa i celokupne dokumentacije GLOBAL G.A.P. sistema;
- obuka za interne samoinspekcije, provere i preispitivanje GLOBAL G.A.P. sistema;
- priprema za sertifikaciju i pomoć tokom sertifikacije GLOBAL G.A.P. sistema.

 

ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 (ili HACCP), OHSAS 18000 – Integrisanog pristupa primene zahteva standarda serije

ISO/IEC 17020 – Opšti kriterijumi za rad raznih vrsta organizacija koje obavljaju kontrolisanje

EN 46001 – Posebni zahtevi za proizvođače medicinskih sredstava

QS 9000, EAQF, VDA, ISO/TS 16949 – potrebni zahtevi za primenu ISO 9001 u automobilskoj industriji i servisima za motorna vozila

EC – direktiva za utvrđivanje usaglašenosti proizvoda (CE znak)

ISO 22000 – Standard za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane

PM 9000 – posebni zahtevi za primenu ISO 9001 u lokalnoj samoupravi

SA 8000 – Standard za društvenu odgovornost

ISO 13485– Sistem menadzmenta kvalitetom medicinskih uređaja

ISO 15189– Posebni zahtevi za kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija

IFS– Standardi za sisteme menadzmenta bezbednošću (hrane, potrošačkih proizvoda, pakovanja, skladištenja i distribucije)

BRC– Standardi za sisteme menadzmenta bezbednošću (hrane, potrošačkih proizvoda, pakovanja, skladištenja i distribucije)

FSSC 22000 – Standard za sertifikaciju bezbednosti hrane

Koncept stalnog poboljšavanja u oblasti svih pomenutih sistema menadžmenta

AQA – škola kvaliteta

MISLI POZNATIH

Ukoliko lista ciljeva ne staje na Post-It papirić - previše ih je.

Iz Texas Instruments

Ne planirati znači planirati neuspeh.

B. Franklin

 

VESTI


TEKOMS d.o.o.